نوشته‌هایی با برچسب "احکام خوردن"

احکام قسم خوردن احکام قسم خوردن

چیزی که به عنوان قسم خوردن وجود دارد، شامل دو قسم است؛. 1- قسم براى اثبات یا نفى چیزى، که بعدا توضیح خواهم داد،. 2- قسم براى انجام یا ترک کارى در آینده،. در این پست می خواهم همین نوع دوم از قسم را برای شما دوستان توضیح بدهم. اگر فردی قسم بخورد که کارى را انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دود استعمال کند اگر قسمی که خورده است، دارای شرایطی که در نظر مراجع تقلید است باشد، الزامی است که به قسم خود عمل کند، و اگر عمدا آن را ترک کند باید کفاره بدهد. چونکه نظرات مراجع عظام تقلید واضح و کامل است، توضیح نمی دهم، لطفا مرجع تقلید خودت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه