نوشته‌هایی با برچسب "آیة الله العظمى"

آية الله العظمى آقاى بروجردى و مسجد جمكران آية الله العظمى آقاى بروجردى و مسجد جمكران

آقاى سید حبیب الله حسینى قمى که اهل منبر قم است و آقاى حسن بقال که فعلا در تهران است با هم قرار مى گذارند که یک سال شبهاى جمعه به مسجد مقدس جمکران بروند و حوائج خود را از حضرت بقیه الله ارواحنا فداه بگیرند، این عمل را یکسال انجام مى دهند و تشرفى برایشان حاصل نمى شود. شب جمعه اى که بعد از یکسال بوده ، آقا حسن به آقاى سید حبیب الله مى گوید بیا با هم امشب به مسجد مقدس جمکران برویم . آقاى سید حبیب الله مى گویند که چون من یکسال به مسجد مقدس ‍ جمکران رفته ام و چیزى ندیده ام دیگر به آنجا نمى روم . آقا حسن زیاد اصرار مى کند که امشب را هم هر طور هست بیا

احکام انواع طلاق- رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام انواع طلاق- رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

احکام انواع طلاق. رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. طلاق بائن و طلاق رجعى. 2522 طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند یعنى بدون عقد او را به زنى قبول نماید و آن بر پنج قسم است:. اول: طلاق زنى که نه سالش تمام نشده باشد. دوم: طلاق زنى که یائسه باشد. یعنى اگر سیده است بیشتراز شصت‏ سال و اگر سیده نیست بیشتر از پنجاه سال داشته باشد. سوم: طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد. چهارم: طلاق زنى که او را سه دفعه طلاق داده ‏اند. پنجم: طلاق خلع و مبارات، و احکام اینها بعدا گفته خواهد شد. و غیر اینها طلاق رجعى

احكام طلاق-مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى امام خمینی احكام طلاق-مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى امام خمینی

احکام طلاق. مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. 2498 مردى که زن خود را طلاق مى‏دهد، باید عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخى بگوید صحیح نیست. 2499 زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد،و تفصیل این دو شرط در مسایل آینده گفته مى‏شود. 2500 طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: اول: آنکه شو

احکام ارث زن و شوهر -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام ارث زن و شوهر -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام ارث زن و شوهر. 2770 اگر زنى بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند. 2771 اگر مردى بمیرد و اولاد نداشته باشد چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند. و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد زن از همه اموال منقول ارث مى‏برد، ولى از زمین و قیمت آن ارث نمى‏برد، و نیز از خود هوایى ارث نمى‏برد مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوایى ارث مى‏برد. 2772 اگر زن بخواهد در

احکام ارث؛دسته دوم -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام ارث؛دسته دوم -رساله حضرت ��ية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام ارث؛دسته دوم. 2739 اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را مى‏برد، و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را مى‏برد، مثلا اگر میت‏یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند. 2740 دسته دوم از کسانى که به واسطه خویشى ارث مى‏برند، جد یعنى پدر بزرگ و جده یعنى مادر بزرگ، و برادر و خواهر میت است. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث میبرند. 2741 اگر وارث میت فقط یک برادر یا ی

احکام ارث؛دسته سوم -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام ارث؛دسته سوم -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام ارث؛دسته سوم. 2755 دسته سوم عمو و عمه و دایى و خاله و اولاد آنان است به تفصیلى که گفته شد، که اگر از طبقه اول و دوم کسى نباشد اینها ارث مى‏برند. 2756 اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادرى باشد یعنى با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدرى باشد یا مادرى همه مال به او مى‏رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى یا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمه مى‏برد، مثلا اگر وارث

احكام ارث - رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احكام ارث - رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام ارث-ارث دسته اول. 2728 کسانى که به واسطه خویشى ارث مى‏برند سه دسته هستند:. دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى‏برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمى‏برند. دسته دوم: جد یعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جده یعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند یا مادرى، و خواهر و برادر و بانبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى‏برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته

احکام تلقيح -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام تلقيح -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام تلقیح. 2874 وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لیکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بیاورد، مانع ندارد. 2875 اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال یا حرام، و ازآن، بچه تولید شد، اشکالى نیست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد. 2876 جایز نیست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اج

احکام دفاع -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام دفاع -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام دفاع. ٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏ اى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست. ٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده‏اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسیله ‏اى که امکان داشته باشد. ٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هایى از طرف اجانب کشیده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پید

احکام گنج-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احکام گنج-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام گنج. 1806 گنج مالى است که در زمین یا درخت ‏یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند، و طورى باشد که به آن گنج بگویند. 1807 اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد. 1808 نساب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنى اگر قیمت چیزى را که از گنج به دست مى‏آورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. 1809 اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند مال کسانى که قبلا مالک آن زمین بود

احكام وصيت-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احكام وصيت-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام وصیت. 2694 وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش براى او کارهایى انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزى از مال او ملک کسى باشد یا براى اولاد خود و کسانى که اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین کند، و کسى را که به او وصیت مى‏کنند وصى مى‏گویند. 2695 کسى که مى‏خواهد وصیت کند، با اشاره اى که مقصودش را بفهماند مى‏تواند وصیت کند، اگر چه لال نباشد. 2696 اگر نوشته ‏اى به امضا یا مهر میت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که براى وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند. 2697 کسى که وصیت مى‏ک

احكام وقف-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی احكام وقف-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام وقف. 2676 اگر کسى چیزى را وقف کند، از ملک او خارج مى‏شود و خود او و دیگران نمى‏توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسى هم از آن ملک ارث نمى‏برد، ولى در بعضى‏از موارد که در مساله و گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد. 2677 لازم نیست صیغه وقف را به عربى بخوانند بلکه اگر مثلا بگوید خانه خود را وقف کردم، وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست، حتى در وقف خاص. 2678 اگر ملکى را براى وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست. 2679 کسى که مالى را وقف مى‏کند باید براى همیشه وقف کند پس اگر

عده طلاق-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی عده طلاق-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

عده طلاق. مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. 2510 زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنى اگر چه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مى‏تواند فورا شوهر کند. 2511 زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگهدارد یعنى بعد از آن که در پاکى طلاقش داد، به قدرى صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید، عده او تمام مى‏شود و مى‏تواند شوهر کند، ولى اگر پیش از نزدیکى کردن با او طلاقش دهد، عده ندارد، یعنى مى‏تواند بعد از طلاق فورا شوهر کند. 2512 زنى

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه