مذهبی

احکام سفته وسرقفلی-رساله امام خمینی

رساله امام خمینی. احکام سفته وسرقفلی. سفته. 2838 سفته دو قسم است:. اول: سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد. 2839 سفته حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است. 2840 سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چک‏هاى تضمینى که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدى و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندا

احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
امر به معروف و نهى از منكر -ملحقات توضيح المسائل

امر به معروف و نهى از منکر. 2786 امر به معروف و نهى از منکر با شرایط‏ى که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصیت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهى مستحب است. 2787 امر به معروف و نهى از منکر واجب کفایى مى‏باشد، و در صورتى که بعضى‏از مکلفین قیام به آن مى‏کنند، از دیگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگیرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلفین باشد، واجب است اجتماع کنند. 2788 اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر آنها یا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى کنند. 2789 بیان مساله شرعیه کفایت نمى‏کند در امر به

امر به معروف نهى از منکر

ادامه مطلب ...
احکام ارث؛دسته دوم -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام ارث؛دسته دوم. 2739 اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را مى‏برد، و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را مى‏برد، مثلا اگر میت‏یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند. 2740 دسته دوم از کسانى که به واسطه خویشى ارث مى‏برند، جد یعنى پدر بزرگ و جده یعنى مادر بزرگ، و برادر و خواهر میت است. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث میبرند. 2741 اگر وارث میت فقط یک برادر یا ی

آیة الله العظمى آیة الله خمینی احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
وقایع روز بیست ودوّم ماه ربیع الاول

روز بیست ودوّم ماه ربیع الاول. جنگ بنی النضیر. بنی النضیر تیره ‏ای از یهود بودند که در جنوب شرقی مدینه سکونت داشتند و دارای قلعه و مزارع و نخلستانی در آن محل بودند،اینان با پیغمبر اسلام پیمان عدم تعرض و دوستی داشتند و متعهد شده بودند که بر ضد مسلمانان اقدامی نکنند و کسی را علیه ایشان تحریک ننمایند . دو حادثه شوم«رجیع و بئر معونه»سبب شد که دوباره زبان یهود به استهزای مسلمانان باز شود و آنان را مورد شماتت قرار دهند و سخنان ناهنجاری درباره پیغمبر اسلام بر زبان آرند و سبب جرأت دشمنان و منافقین گردند. پیغمبر اسلام دیگر بار متوجه این دشمنان داخلی گر

وقایع ماه ربیع الاول وقایع ماه ربیع وقایع ربیع الاول

ادامه مطلب ...
احكام ارث - رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام ارث-ارث دسته اول. 2728 کسانى که به واسطه خویشى ارث مى‏برند سه دسته هستند:. دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى‏برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمى‏برند. دسته دوم: جد یعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جده یعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند یا مادرى، و خواهر و برادر و بانبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى‏برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته

احکام ارث احکام رساله احکام رساله امام

ادامه مطلب ...
احكام وقف-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام وقف. 2676 اگر کسى چیزى را وقف کند، از ملک او خارج مى‏شود و خود او و دیگران نمى‏توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسى هم از آن ملک ارث نمى‏برد، ولى در بعضى‏از موارد که در مساله و گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد. 2677 لازم نیست صیغه وقف را به عربى بخوانند بلکه اگر مثلا بگوید خانه خود را وقف کردم، وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست، حتى در وقف خاص. 2678 اگر ملکى را براى وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست. 2679 کسى که مالى را وقف مى‏کند باید براى همیشه وقف کند پس اگر

آیة الله العظمى آیة الله خمینی احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
احکام تلقيح -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام تلقیح. 2874 وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لیکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بیاورد، مانع ندارد. 2875 اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال یا حرام، و ازآن، بچه تولید شد، اشکالى نیست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد. 2876 جایز نیست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اج

آیة الله العظمى آیة الله خمینی احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
احكام وصيت-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام وصیت. 2694 وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش براى او کارهایى انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزى از مال او ملک کسى باشد یا براى اولاد خود و کسانى که اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین کند، و کسى را که به او وصیت مى‏کنند وصى مى‏گویند. 2695 کسى که مى‏خواهد وصیت کند، با اشاره اى که مقصودش را بفهماند مى‏تواند وصیت کند، اگر چه لال نباشد. 2696 اگر نوشته ‏اى به امضا یا مهر میت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که براى وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند. 2697 کسى که وصیت مى‏ک

آیة الله العظمى آیة الله خمینی احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
وقایع چهاردهم ربیع الاول

وقایع چهاردهم ربیع الاول. مرگ یزید بن معاویه. در سال 64 هجری در شب چهاردهم ربیع الاول یزید بن معاویه بن ابی سفیان در سن 39 سالگی یا 37 سالگی به درکات جحیم شتافت. اقوال دیگر در مرگ یزید دوازدهم و پانزدهم این ماه است . مادر یزید میسون دختر بجدل کلبی است. او کسی است که غلام پدر خود را بر خود متمکن ساخت و به یزید ملعون بارور شد. از همین جاست که طبق فرمایش ایمه علیهم السلام قاتل امام حسین علیه السلام ولدالزناست, که این کلام شامل شمر, عمر سعد, ابن زیاد و غیر آنها نیز میشود. او شارب الخمر, قمار باز, میمون باز, ناکح با محارم, صاحب اشعار کفر آمیز و ت

وقایع ربیع الاول وقایع 9 ربیع الاول چهاردهم ربیع الاول

ادامه مطلب ...
روز هفدهم ماه ربیع الاول

ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم. به اتفاق علمای شیعه, در این روز هنگام فجر روز جمعه در مکه معظمه ولادت با سعادت حضرت سیدالانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم واقع شده است. ولادت آن حضرت با سلطنت انوشیروان عادل مقارن بود و در آن سال اصحاب فیل هلاک شدند. نام آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم, و کنیه ایشان ابوالقاسم بود. نام پدر آن حضرت عبدالله, و نام مادر آن حضرت آمنه بنت وهب است. هنگام ولادت, نور از پیشانی آن حضرت لامع بود و بوی مشک از ایشان ساطع میگشت. نوری در آن شب از طرف حجاز ساطع شد و در تمام عالم منتشر گردید. تخت پادش

روز هفدهم ربیع الاول روز 9 ربیع الاول هفدهم ربیع الاول

ادامه مطلب ...
احکام انواع طلاق- رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

احکام انواع طلاق. رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. طلاق بائن و طلاق رجعى. 2522 طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند یعنى بدون عقد او را به زنى قبول نماید و آن بر پنج قسم است:. اول: طلاق زنى که نه سالش تمام نشده باشد. دوم: طلاق زنى که یائسه باشد. یعنى اگر سیده است بیشتراز شصت‏ سال و اگر سیده نیست بیشتر از پنجاه سال داشته باشد. سوم: طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد. چهارم: طلاق زنى که او را سه دفعه طلاق داده ‏اند. پنجم: طلاق خلع و مبارات، و احکام اینها بعدا گفته خواهد شد. و غیر اینها طلاق رجعى

آیة الله العظمى احکام رساله امام رساله حضرت امام

ادامه مطلب ...
احكام متفرقه طلاق

حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. 2536 اگر با زن نامحرمى به گمان این که عیال خود او است نزدیکى کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست‏ یا گمان کند که شوهرش مى‏باشد باید عده نگهدارد. 2537 اگر با زنى که مى‏داند عیالش نیست، زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نیست، بنابر احتیاط واجب باید عده نگهدارد. 2538 اگر مرد، زنى را گول بزند که از شوهر طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق و عقد آن صحیح است، ولى هر دو معصیت بزرگى کرده‏ اند. 2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این ش

احکام متفرقه احکام متفرقه طلاق احکام طلاق

ادامه مطلب ...
احکام گنج-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. احکام گنج. 1806 گنج مالى است که در زمین یا درخت ‏یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند، و طورى باشد که به آن گنج بگویند. 1807 اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد. 1808 نساب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنى اگر قیمت چیزى را که از گنج به دست مى‏آورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. 1809 اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند مال کسانى که قبلا مالک آن زمین بود

آیة الله العظمى آیة الله خمینی احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
عده طلاق-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

عده طلاق. مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. 2510 زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنى اگر چه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مى‏تواند فورا شوهر کند. 2511 زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگهدارد یعنى بعد از آن که در پاکى طلاقش داد، به قدرى صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید، عده او تمام مى‏شود و مى‏تواند شوهر کند، ولى اگر پیش از نزدیکى کردن با او طلاقش دهد، عده ندارد، یعنى مى‏تواند بعد از طلاق فورا شوهر کند. 2512 زنى

آیة الله العظمى آیة الله خمینی حضرت امام خمینی

ادامه مطلب ...
احكام طلاق-مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى امام خمینی

احکام طلاق. مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى امام خمینی. 2498 مردى که زن خود را طلاق مى‏دهد، باید عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخى بگوید صحیح نیست. 2499 زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد،و تفصیل این دو شرط در مسایل آینده گفته مى‏شود. 2500 طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: اول: آنکه شو

آیة الله العظمى آیة الله خمینی احکام امام خمینی

ادامه مطلب ...
اعمال ماه ربیع الاول

روز اوّل این ماه: علما گفته اند مستحب است، به شکرانه هجرت موفّقیت آمیز رسول خدا(صلى الله علیه وآله) این روز را روزه بگیرند و صدقه و انفاق و احسان نمایند، و همچنین زیارت آن بزرگوار، در این روز مناسب است. مرحوم «سیّد بن طاووس»، دعایى را براى این روز در کتاب اقبال نقل کرده است. اللهم لا اله إلا انت، یا ذا الطول والقوة، والحول والعزة، سبحانک ما أعظم وحدانیتک، وأقدم صمدیتک، وأوحد إلهیتک، وأبین ربوبیتک، وأظهر جلالک، وأشرف بهاء آلائک وأبهى کمال صنائعک (1)، وأعظمک فی کبریائک، وأقدمک فی سلطانک، وأنورک فی أرض، وسمائک، وأقدم ملکت، وأدوم عزک، وأکرم عفوک، و

اعمال ماه ربیع الاول اعمال ماه ربیع اعمال ربیع الاول

ادامه مطلب ...
احکام نماز و روزه مسافر

استفتائات آیت الله العظمــی بهجت(قدس سره). نیّت نماز مسافر. سؤال1484. نیّت نماز مسافر چگونه است؟ آیا ذکر قصر یا اتمام، در نیّت لازم است؟. پاسخ: قصد انجام وظیفه فعلیّه کافى است و نیّت لازم نیست به زبان ذکر شود. نماز شخص بى‏هوش. سؤال1485. شخصى را در حال بى‏هوشى از قم به تهران برده‏ اند. وى در تهران به هوش مى‏آید. قرار است یک هفته در تهران بماند. با توجّه به این که خودش قصد مسافت نکرده است، تکلیف نمازش ـ در این یک هفته در تهران ـ چگونه است؟. پاسخ: چون قصد سفر نداشته، باید نمازش را تمام بخواند. نماز استیجارى در سفر. سؤال1486. آیا در سفر مى‏تو

احکام نماز روزه احکام نماز روزه مسافر احکام نماز و روزه

ادامه مطلب ...
تعیین جنسیت از منظر احادیث نبوی

در چندین حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم اسباب تشابه و یا جنسیت فرزند ذکر شده است، چنانکه انس رضی الله عنه می گوید:. خبر تشریف فرمایی رسول الله صلى الله علیه و سلم به مدینه به عبد الله بن سلام رسید. او نزد ایشان رفت و گفت: سه چیز از شما می پرسم که غیر از پیامبران، کسی دیگر آنها را نمی داند:. 1ـ نخستین علامت قیامت چیست؟. 2 ـ نخستین غذایی که بهشتیان می خورند، چیست؟. 3ـ به چه دلیل، فرزند به پدرش، شباهت دارد و چرا به دایی هایش، شباهت دارد؟. رسول خدا صلى الله علیه و سلم فرمود: «هم اکنون، جبریل مرا از این امور، با خبر ساخت». عبد الله گفت: از

احادیث تعیین جنسیت

ادامه مطلب ...
کسانی که ازدواج با آنها از نظر شرع و قانون حرام است

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممن

با چه کسانی ازدواج حرام است ازدواج با چه کسانی حرام است ازدواج حرام است

ادامه مطلب ...
حکم استفاده از دف و موسیقی در مجالس جشن و عروسیها

بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک موسیقی اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد، از نظر اسلام حرام است، اما آیا این عمل در مورد عروسی استثنا شده یا نه؟. در برخی کتب تاریخی از برگزاری مراسم عروسی و شادی های دیگر در زمان پیامبر، مثل ازدواج حضرت فاطمه (سلام الله علیها) یا دیگر مسلمانان یا شادی مردم مدینه در زمان ورود آن حضرت به مدینه، مطالبی نقل شده. اما شادی مردم آن زمان و صدر اسلام نوع ساده ای از شادی بوده است. بیشترین موردی که در میان مردم صدر اسلام برای شادی مرسوم بوده آواز خوانی و دف زنی بوده است و به رقص و نواختن آلات موسیقی دیگر در شادی ها کمتر اشار

حکم استفاده از دف

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه