کشتی گیران سومو در هواپیما

تصور کنید تعداد زیادی کشتی گیر سومو داخل یک هواپیمای کوچک جا بگیرند. احتمالا در این صورت جایی برای مسافران عادی نخواهد بود. در این تصاویر 29 نفر از ورزشکاران سومو از طریق یک خط هوایی منتقل میشوند. با توجه به وزن زیاد این کشی گیر ها و تفاوت آن با مسافران عادی احتمالا هواپیما دچار اضافه وزن شده است.

 

کشتی گیران سومو در هواپیما - تصویر 1

کشتی گیران سومو در هواپیما - تصویر 2

کشتی گیران سومو در هواپیما - تصویر 3

کشتی گیران سومو در هواپیما - تصویر 4

کشتی گیران سومو در هواپیما - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه