کشتار در دنیای مُد

تصاویری از مزرعه پرورش نوعی سوسمار در شمال کشور کلمبیا و مزرعه پرورش راسو و سمور در شمال اروپا که در آن حیوانات بی گناه برای استفاده در صنعت مد و لباس بی رحمانه کشتار می شوند.

 

 

 

کشتار در دنیای مُد - تصویر 1

کشتار در دنیای مُد - تصویر 2

کشتار در دنیای مُد - تصویر 3

کشتار در دنیای مُد - تصویر 4

کشتار در دنیای مُد - تصویر 5

کشتار در دنیای مُد - تصویر 6

کشتار در دنیای مُد - تصویر 7

کشتار در دنیای مُد - تصویر 8

کشتار در دنیای مُد - تصویر 9

کشتار در دنیای مُد - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه