پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

شاید یکی از ناراحت کننده ترین لحظه های سفر ها برای ما، اون لحظه ای باشه که جسد حیوونی که می خواسته از جاده عبور کنه و به ماشین ها برخورد کرده رو گوشه جاده می بینیم. دیدن این صحنه می تونه هر کسی رو برای چند لحظه به فکر فرو ببره. ولی خوبه بدونیم که در برخی کشور ها برای جلوگیری از بروز این اتفاق، پل هایی برای حیوانات درست می کنن .

در بسیاری از کشور ها پلهایی برای حیوانات در نظر گرفته شده که بدون اینکه از محیط زندگیشون خارج بشن و به محیط گیج کننده و خطرناک جاده ها وارد بشن، بتونن ازشون عبور کنن و ساختن این پل ها شاید کمی از ناراحتی شما رو کم کنه.

 

 

 

آلمان

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند
 

 


بلژیک

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند
 

 


کانادا

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند
 

 


هلند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

 

آمریکا

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند


 

 

 

پل های عظیم و سبزی که انسانها برای حیوانات ساخته اند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه