پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی

به دلیل نبود فضای سبز کافی در کلان شهرهای آمریکا از جمله شهر نیویورک، اهالی ثروتمند این شهر پشت بام های خود را مملو از گل و گیاه می کنند تا این کمبود خود را جبران کنند.

 

پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 1
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 2
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 3
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 4
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 5
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 6
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 7
پشت بام های عجیب ثروتمندان آمریکایی - تصویر 8
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه