پروژه عکاسی چهره های واژگون

چهره های واژگون

عکاس آفریقایی به نام آنیلیا لابسر عکس هایی با عنوان بیگانگی تهیه کرده است. او با عکاسی از صورت انسان ها بصورت واژگون و چرخش چشم ها به حالت طبیعی عکس هایی غیر عادی تهیه کرده که احتمالا صاحبان عکس نیز خودشان را نخواهند شناخت.

 

چهره های واژگون

پروژه عکاسی چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

چهره های واژگون

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه