پرورش هندوانه به شکل قلب

 یک شرکت چینی با نام "فروت مولد" با قرار دادن میوه های درختان مختلف در درون قالب های خاصی، به چهره این میوه ها شکل خاصی می بخشد و تصمیم دارد تا با این راه فروش خوبی را به دست آورد.

 
قالب سازی میوه ها
قالب سازی میوه ها
 
قالب سازی میوه ها
قالب سازی میوه ها
قالب سازی میوه ها
 
قالب سازی میوه ها
قالب سازی میوه ها
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه