وقتی وحشی و اهلی رفیق می‌شوند

شاید رفاقت برخی حیوانات وحشی و اهلی باهم بعید به نظر برسد اما این اتفاق در طبیعت چیز عجیبی نیست. بسیاری از حیوانات وحشی در پشت پرده اتفاقات جنگل باهم رفاقت و بده بستان دارند.

 

 

unusual-animal-friendship-58__700.jpg

            

unusual-animal-friendship-59.jpg

unusual-animal-friendship-68__700.jpg

unusual-animal-friendship-64__700.jpg

unusual-animal-friendship-55__700.jpg

unusual-animal-friendship-71.jpg

unusual-animal-friendship-78.jpg

unusual-animal-friendship-62__700.jpg

unusual-animal-friendship-80.jpg

unusual-animal-friendship-monkey-pigeon__700.jpg

unusual-animal-friendship-81.jpg

unusual-animal-friendship-76.jpg

unusual-animal-friendship-cat-goat__700.jpg

unusual-animal-friendship-53__700.jpg

unusual-animal-friendship-73.jpg

unusual-animal-friendship-orangutan-dog__700.jpg

unusual-animal-friendship-dog-fawn__700.jpg

unusual-animal-friendship-chimpanzee-lynx__700.jpg

unusual-animal-friendship-baby-kangaroo-wombat__700.jpg

unusual-animals-friendship-green-iguana-marmoset-in-cherl-kim__700.jpg

unusual-animal-friends-lion-cub-baby-skunk__700.jpg

unusual-animal-friendship-cat-iguana__700.jpg

enhanced-buzz-wide-20648-1345043789-15__880.jpg

best-friends-cat-hoese-65-2560x1707__700.jpg

special-friends-leopard-sweet-750712-1440x9001__700.jpg

unusual-animal-friendship-54__700.jpg

unusual-animal-friendship-52__700.jpg

          

origin__700.jpg

unusual-animals-friendship-retriever-dog-chickens__700.jpg

friends-puppy-sweet-pretty-3607-1920x1200__700.jpg

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه