هنر های شیشه ای خیره کننده

هنرمندی به نام Paul Stankard که نزدیک به 10 سال با شیشه های صنعتی کار کرده است آثاری بسیار زیبا و خیره کننده را خلق کرده. او که به عقیده بسیاری از هنرمندان پدر هنر شیشه ای مدرن یا " glass paperweights " است با مهارتی که در این صنعت دارد طبیعت را درون شیشه ها محصور کرده و آثاری زیبا خلق می کند.

 

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 1

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 2

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 3

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 4

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 5

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 6

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 7

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 8

هنر های شیشه ای خیره کننده - تصویر 9

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه