هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی

چه تصوری از ۹۲ سالگی و افراد ۹۲ ساله دارید؟

 

 

افرادی سالمند و از کار افتاده که از صبح تا شب به گوشه ای نشسته اند؟

 

 

برویم سراغ اصل ماجرا!

 

 

نام این توپ های زیباtemari  است و یکی از سنت های کشور ژاپن به حساب می آید. ساخت آنها نیاز به مهارت، هنر و چابکی زیادی دارد. ولی چیزی که این هنر را خاص کرده است فقط این توپ ها نیستند، بلکه کسی است که این بافتنی های زیبا را بافته است. مادر بزرگ دختری به نام ناناآکوئا در ژاپن که ۹۲ سال سن دارد این هنرنمایی زیبا و جادویی را انجام داده است.

 

 

پیرزنی ۹۲ ساله که کلاس های آموزش بافتن temari وی در هر هفته، پر است از دانشجویان جوان و علاقمند به این هنر زیبا و سنتی ژاپن.

 

 

 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 1

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 2

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 3

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 4

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 5

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 6

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 7

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 8

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 9

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 10

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 11

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 12

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 13

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 14

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 15

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 16

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 17

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 18

 
 

هنرنمایی جالب پیرزن ۹۲ ساله ژاپنی - تصویر 19

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه