هنرنمایی با سنگ ها در ساحل

یک هنرمند آلمانی بنام Dietmar Voorwold  ساکن اسکاتلند در سواحل و هرجایی که دستش به سنگ و برگ های درختان برسد با خلاقیت خود شروع به خلق آثار هندسی می کند که  هر بیننده ای را به وجد می آورد. وی معتقد است که رو آوردن به هنرها اینچنینی در طبیعت می تواند در ایجاد آرامش در انسان ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

 

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ

 

هنرنمایی جالب و دیدنی با سنگ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه