نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی

این کارت پستال ها توسط اسپلینتر طراحی و چاپ شده اند. در هر کارت پستال تصویری از پرچم شرکت کنندگان در آن بهمراه یک حیوان زیبا و کوچک دیده می شود. همانطور که استرالیا به سرزمین کانگورو ها مشهور است و نماد خروس توسط ورزشکاران فرانسوی به عنوان نقش خوش شانس پذیرفته شده است و عقاب برای آلمان ، برای ایران نیز یوزپلنگی کوچک جای این حیوان کوچک را گرفته است. در ادامه انواع تصاویر طراحی شده برای سایر کشور ها را مشاهده میکنید.

 

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 1

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 2

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 3

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 4

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 5

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 6

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 7

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 8

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 9

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 10

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 11

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 12

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 13

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 14

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 15

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 16

نماد کشور ها در کارت پستال های جام جهانی - تصویر 17

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه