نقاشی روی کامیون های خاک آلود

بن لانگ هنرمند بریتانیایی ، تصاویر هنری زیبایی را بر روی پشت کامیون های کثیف طراحی میکند. او برای این کار تنها از انگشتانش استفاده میکند. کمترین اثری که آثار او میتوانند داشته باشند نشستن لبخند بر روی لب رهگذران و یادآوری به مالک خودرو جهت شستشوی اتومبیل میباشد.

 

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 1

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 2

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 3

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 4

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 5

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 6

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 7

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 8

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 9

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 10

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 11

نقاشی روی کامیون های خاک آلود - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه