نقاشی با اشیاء دور انداخته شده

شاید تا به حال روش های استفاده زیادی برای اشیاء دور ریختنی به شما معرفی شده باشد اما قطعا روش هنرمند Roger Chouinard از تمام آنها سرگرم کننده تر و جالب تر است.

 

او با اشیاء دور انداخته شده ای که در خیابان ها پیدا می کند نقاشی های ترکیبی میکشد که بسیار دیدنی و سرگرم کننده هستند.

 


 

 
نقاشی با اشیاء دور انداخته شده - تصویر 1
نقاشی با اشیاء دور انداخته شده - تصویر 2
نقاشی با اشیاء دور انداخته شده - تصویر 3
نقاشی با اشیاء دور انداخته شده - تصویر 4
نقاشی با اشیاء دور انداخته شده - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه