موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

در حالی که وقوع طوفان ماری در اطراف سواحل مکزیک، موجب ایجاد امواج بلند در سواحل کالیفرنیا و بروز خسارت هایی در این ایالت شده است، این امواج سهمگین فرصتی را برای موج سواران فراهم کرده است تا به انجام ورزش مورد علاقه خود بپردازند

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

 

موج سواری در سواحل کالیفرنیا‎

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه