معرفی نمازهای مستحب-سری اول

معرفی نمازهای مستحب:امام موسى بن جعفر (علیه السلام ) مى فرمایند: انجام نمازهاى مستحبى ، مؤ منان را به خداوند نزدیک مى نماید.

معرفی نمازهای مستحب

معرفی نمازهای مستحب


در اینجا بعضى از نمازهاى مستحبى را با دستورالعملشان ذکر مى کنیم ؛ ان شاءاللّه که با به جا آوردن هر یک از آنها، به خداوند نزدیک تر شویم . لازم به ذکر است که نماز های مستحبی در چند قسمت ارائه می شود:

نمازهاى مستحبى شبانه روز

نافله هاى شبانه روز

الف ) نافله هاى روزانه :

1 – نافله نماز صبح ، قبل از نماز صبح ، دو رکعت مى باشد.


۲ – نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر، هشت رکعت مى باشد.


۳ – نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، هشت رکعت مى باشد.


۴ – نافله نماز مغرب ، بعد از نماز مغرب ، چهار رکعت است .


۵ – نافله نماز عشا، بعد از نماز عشا، دو رکعت است .

 معرفی نمازهای مستحب

ب ) نافله هاى شب

1- هشت رکعت نماز شب .


۲ – دو رکعت نماز شفع .


۳ – یک رکعت نماز وتر.


::پس تعداد نافله ها سى و چهار رکعت ، مى باشد.


::تمام نمازهاى مستحبى به صورت دو رکعتى خوانده مى شود؛ مگر نماز وتر در نماز شب که یک رکعت است و نماز اعرابى ، که به صورت یک دو رکعتى و دو چهار رکعتى ، خوانده مى شود.


::در نمازهاى مستحبى ، غیر از چند نماز، خواندن سوره واجب نیست .


::نباید نافله ظهر و عصر را در سفر خواند؛ ولى نافله عشا را به نیت این که شاید مطلوب باشد، مى توان به جا آورد.


::نماز مستحبى را مى شود در حال راه رفتن و سوارى خواند؛ در این حال لازم نیست رو به قبله باشد.

 

معرفی نمازهای مستحب


نماز شب :

مجموعا یازده رکعت است :

الف ) هشت رکعت آن دو رکعت ، دو رکعت ، مانند نماز صبح خوانده مى شود که به نیت نماز شب مى باشد.


ب ) دو رکعت آن ، نماز شفع است . بهتر است که در رکعت اول آن بعد از حمد، سوره ناس و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره فلق خوانده شود.


ج ) یک رکعت آن نماز وتر است . بعد از حمد، سه بار سوره توحید، یک بار سوره فلق و یک بار هم سوره ناس خوانده مى شود. مى توان یک سوره تنها نیز خواند. سپس دستها را به قنوت برداشته و براى چهل مؤ من دعا و طلب مغفرت نموده و هفتاد مرتبه گفته شود: ((استغفر اللّه ربى و اتوب الیه )) آنگاه هفت بار گفته شود: ((هذا مقام العائذبک من النار)) این است مقام کسى که از آتش قیامت به تو پناه مى برد. پس از آن سیصد مرتبه گفته مى شود: ((العفو)) و سپس بگوید: رب اغفرلى و ارحمنى و تب على انک اءنت التواب الغفور الرحیم .

::وقت نماز شب ، از نیمه شب تا فجر صادق است و هنگام سحر، از سایر مواقع بهتر است (تمام ثلث آخر شب ، سحر محسوب مى شود). افضل از آن ، خواندن نماز شب ، نزدیکیهاى فجر است .


::مستحب است که نماز شب را بلند بخوانند، تا اگر از خانواده اش کسى مى خواهد براى نماز شب برخیزد، بیدار شود. بدیهى است که در صورت ریا، دیگر استحبابى بر بلند خواندن مترتب نخواهد بو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه