مدرسه آکروباتیک در چین

مدرسه آکروباتیک در چین مکانی است که هنرآموزان ۴ تا ۴۰ ساله روزی ۱۰ ساعت در آن به تمرین حرکات آکروباتیک می پردازند.

 

 

 

مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 1

 

 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 2
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 3
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 4
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 5
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 6
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 7
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 8
 •  
 • مدرسه آکروباتیک در چین - تصویر 9
 •  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه