محله رنگین کمانی در ونیز

محله بورانو در ونیز به محله ای رنگین مشهور است. خانه های این محله هر یک به رنگ های مختلف و روشن و زیبایی رنگ شده اند. در این منطقه حدود 3000 نفر زندگی میکنند.

 

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 1

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 2

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 3

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 4

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 5

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 6

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 7

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 8

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 9

محله رنگین کمانی در ونیز - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه