مجسمه های شیشه ای

مجسمه سازی به نام Ben Young که در نیوزیلند به دنیا آمده است مجسمه هایی جالب و زیبا ساخته است. او با استفاده از شیشه هایی شفاف مجسمه های خلاقانه ای از امواج دریا و … خلق کرده است. او برای ساخت هر مجسمه از ده ها لایه شیشه استفاده کرده است.

 

مجسمه های شیشه ای - تصویر 1

مجسمه های شیشه ای - تصویر 2

مجسمه های شیشه ای - تصویر 3

مجسمه های شیشه ای - تصویر 4

مجسمه های شیشه ای - تصویر 5

مجسمه های شیشه ای - تصویر 6

مجسمه های شیشه ای - تصویر 7

مجسمه های شیشه ای - تصویر 8

مجسمه های شیشه ای - تصویر 9

مجسمه های شیشه ای - تصویر 10

مجسمه های شیشه ای - تصویر 11

مجسمه های شیشه ای - تصویر 12

مجسمه های شیشه ای - تصویر 13

مجسمه های شیشه ای - تصویر 14

مجسمه های شیشه ای - تصویر 15

مجسمه های شیشه ای - تصویر 16

مجسمه های شیشه ای - تصویر 17

مجسمه های شیشه ای - تصویر 18

مجسمه های شیشه ای - تصویر 19

مجسمه های شیشه ای - تصویر 20

مجسمه های شیشه ای - تصویر 21

مجسمه های شیشه ای - تصویر 22

مجسمه های شیشه ای - تصویر 23

مجسمه های شیشه ای - تصویر 24

مجسمه های شیشه ای - تصویر 25

مجسمه های شیشه ای - تصویر 26

مجسمه های شیشه ای - تصویر 27

مجسمه های شیشه ای - تصویر 28

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه