مجسمه باورنکردنی

 این مجسمه عجیب و غیر عادی در مصر هر بیننده ای را تحت تاثیر قرار میدهد. گویی که سازنده آن جاذبه زمین را به چالش کشیده است.

 

مجسمه باورنکردنی - تصویر 1

مجسمه باورنکردنی - تصویر 2

مجسمه باورنکردنی - تصویر 3

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه