مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو زنان در ساحل دریا

این لباس ها و مایو های عجیب و غیر عادی جزئی از یک نمایش یا تفریح نیست بلکه یک نوع لباس رسمی شنا در سواحل چین است. این عکس ها از سواحل دریای زرد در کوئینگدائو گرفته شده است. شنا کنندگان برای حفاظت صورتشان از یک نوع عروس دریایی که برخورد آن با بدن باعث گزش میشود مجبور به پوشیدن چنین ماسک هایی هستند. علاوه بر این این ماسکها صورت آنها را در برابر اشعه فرابنفش خورشیدی نیز حفاظت میکند.

 

مایو زنان در ساحل دریا

مایو زنان در ساحل دریا

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو های ترسناک در سواحل چین

مایو زنان در ساحل دریا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه