ماهی کروکودیل تا بحال دیده‌اید؟

نام این ماهی، ماهی کروکودیل است. دلیل نام گذاری این نوع ماهی عجیب شباهت زیادش به تمساح می باشد. شباهت این ماهی به حدی زیاد است که گاهی بیننده ها آن را به خود کروکودیل یا تمساح اشتباه می گیرند. زیست گاه این نوع ماهی عجیب در رودخانه های آمریکا و مکزیک می‌باشد. وزن این نوع ماهی کروکودیل به حدود 70 کیلو می رسد.
 
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه