لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما

مسابقه‌ای هوایی در کمبریج برگزار شد که پیرمردی 70 ساله در این مسابقه شرکت کرد، اما به دلیل نقص فنی که در بال‌های هواپیما ایجاد شد مجبور به پریدن از هواپیما شد. 
علت حادثه فشار هوا و شکستن بال‌های هواپیما اعلام شد. پیر مرد از این حادثه جان سالم به در برد.

 

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 1

 

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 2

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 3

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 4

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 5

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 6

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 7

لحظه نجات پیرمرد 70 ساله هنگام سقوط هواپیما - تصویر 8

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه