لحظه فرود هلیکوپترها

این تصاویر از لحظات فرود هلیکوپترها در نقاط مختلف جهان گرفته شده است. جریان شدید باد در اطراف محل فرود هلیکوپتر صحنه های جالب توجهی را ایجاد می کند.

 

 

 

لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 1

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 2

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 3

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 4

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 5

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 6

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 7

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 8

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 9

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 10

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 11

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 12

لحظه فرود هلیکوپترها

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 13

لحظه فرود هلیکوپترها

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 14

 

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 15

لحظه فرود هلیکوپترها

 • لحظه فرود هلیکوپترها - تصویر 16
 •  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه