فلسطینی هنرمند با دود همه چیز می‌گوید

احتمالا برای شما هم پیش آمده که بعد از دیدن یک تکه ابر در آسمان، یاد یک چیز بخصوصی بیافتید. حالا این هنرمندان توانسته‌اند با استفاده از همان تکنیک و کوه‌های دود حاصل از انفجارهای غزه و تشابه سازی آنها با حالت‌هایی که از دیدن دود آن انفجارها به ذهن متبادر می‌شود، هنر خود را به نمایش همگان گذاشته و دردهای خویش را به نمایش بگذارند.

 

فلسطینی هنرمند با دود همه چیز می‌گوید - تصویر 1

فلسطینی هنرمند با دود همه چیز می‌گوید، بعضی هنرمندان ایرانی با وجود همه امکانات اخته‌اند +تصاویر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه