در این مطلب عکس های قدیمی ترین شهرهای دنیا را مشاهده می کنید که هنوز پر جنب و جوش هستند. برخی از شهرهای جهان زمانی قابل سکونت بودند و به یکباره از صحنه جهان محو شدند؛ برخی دیگر اما همچنان دارای جنب و جوش هستند. شهرهایی که هیچ‌گاه در طول تاریخ نخوابیدند. اگر با یک ماشین زمان به قرن‌ها پیش سفر کنید، شریان زندگی را در دل آن‌ها خواهید دید. تاریخ یک سرزمین هویت آن است. در ادامه با برخی از شهرهای قدیمی جهان آشنا خواهید شد. تلگراف اسامی 20 شهر قدیمی جهان را به ترتیب آورده است. شهر اریحا از نگاه ...

در این مطلب عکس های قدیمی ترین شهرهای دنیا را مشاهده می کنید که هنوز پر جنب و جوش هستند.

برخی از شهرهای جهان زمانی قابل سکونت بودند و به یکباره از صحنه جهان محو شدند؛ برخی دیگر اما همچنان دارای جنب و جوش هستند.

شهرهایی که هیچ‌گاه در طول تاریخ نخوابیدند. اگر با یک ماشین زمان به قرن‌ها پیش سفر کنید، شریان زندگی را در دل آن‌ها خواهید دید. تاریخ یک سرزمین هویت آن است. در ادامه با برخی از شهرهای قدیمی جهان آشنا خواهید شد.

تلگراف اسامی 20 شهر قدیمی جهان را به ترتیب آورده است. شهر اریحا از نگاه تلگراف قدیمی‌ترین شهر جهان است که در حال حاضر نیز جمعیتی در آن مشغول گذران زندگی بوده و حالت شهری خود را هیچ‌گاه از دست نداده است.

 

بِنارس یا واراناسی، هند – قدمت آن به حدود 1000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

بِنارس یا واراناسی، هند – قدمت آن به حدود 1000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

کادیس، اسپانیا – قدمت آن به حدود 1100 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

کادیس، اسپانیا – قدمت آن به حدود 1100 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

تبای یا تِبس، یونان – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

تبای یا تِبس، یونان – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

لارناکا، قبرس – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

لارناکا، قبرس – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

آتن، یونان - قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

آتن، یونان – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

بلخ، افغانستان - قدمت آن به حدود 1500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

بلخ، افغانستان – قدمت آن به حدود 1500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

کرکوک، عراق - قدمت آن به حدود 2200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

کرکوک، عراق – قدمت آن به حدود 2200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

اربیل، عراق - قدمت آن به حدود 2 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

اربیل، عراق – قدمت آن به حدود 2 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

صور یا تایر، لبنان – قدمت آن به حدود 2750 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

صور یا تایر، لبنان – قدمت آن به حدود 2750 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

بیت‌المقدس یا اورشلیم، فلسطین – قدمت آن به حدود 2800 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

بیت‌المقدس یا اورشلیم، فلسطین – قدمت آن به حدود 2800 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

بیروت، لبنان – قدمت آن به حدود 3000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

بیروت، لبنان – قدمت آن به حدود 3000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

غازی عِینتاب یا گازی آنتپ، ترکیه – قدمت آن به حدود 3650 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

غازی عِینتاب یا گازی آنتپ، ترکیه – قدمت آن به حدود 3650 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

پلوودیو، دومین شهر بزرگ بلغارستان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

پلوودیو، دومین شهر بزرگ بلغارستان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

صیدا یا صیدون، لبنان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

صیدا یا صیدون، لبنان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

فَیّوم، مصر - قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

فَیّوم، مصر – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

شوش، ایران - قدمت آن به حدود 4200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

شوش، ایران – قدمت آن به حدود 4200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

دمشق، سوریه - قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

دمشق، سوریه – قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

حلب، سوریه - قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

حلب، سوریه – قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

جبییل، لبنان – قدمت آن به حدود 5000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

جبییل، لبنان – قدمت آن به حدود 5000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

 

اَریحا یا یریکو، فلسطین – قدمت آن به حدود 9000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

اَریحا یا یریکو، فلسطین – قدمت آن به حدود 9000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد

عکس های قدیمی ترین شهرهای دنیا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه