عکس های بازیگران در دومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

شیلان رحمانی و بهرام رادان در نشست فیلم حکایت عاشقی

شیلان رحمانی در نشست فیلم حکایت عاشقی

شیلان رحمانی در نشست فیلم حکایت عاشقی

مرجان شیر محمدی و پیمان قاسم خانی در حاشیه جشنواره فجر

بازیگران فیلم این سیب هم برای تو بر روی فرش قرمز جشنواره فجر

حامد بهداد و رعنا ازادی ور در نشست فیلم خانه دختر

نیکی کریمی بر روی فرش قرمز فیلم چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت

ساره بیات

عکس های بازیگران در دومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

شایسته ایرانی و ستاره پسیانی

عکس های بازیگران در دومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

عکس های بازیگران در دومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 10

عکس های بازیگران در دومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 11

عکس های بازیگران در دومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 12

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه