عکاسی در میان گدازه های آتش

آتش فشان فعال Bárðarbunga که در ایسلند واقع شده است در ۲۹ آگوست (۷ شهریور) تا آغاز ماه سپتامر (۱۰ شهریور) فعالیت های شدید آتشفشانی دارد و نزدیک شدن به آن به شجاعت بسیاری نیاز دارد. اما عکاس ایسلندی Iurie Belegurschi با نزدیک شدن به این کوه خشمگین در میان فعالیت های آتشفشانی عکس هایی هیجان انگیز و زیبا گرفته است.

 

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

عکاسی در میان گدازه های آتش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه