عروسک های کاغذی

این عروسک های دوست داشتنی و زیبا با استفاده از کاغذ ساخته شده اند. هنرمند اوکراینی آسیا کوزینا این مجسمه های دیدنی را تهیه کرده است . او از طرح های لباس های محلی و تاریخی برای ساخت عروسک های کاغذیش استفاده کرده است.

 

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

عروسک های کاغذی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه