طرحی خلاقانه برای بسته آدامس

هنرمندی به نام Hani Douaji برای آدامس معروف Trident Xtra بسته بندی هایی بسیار جالب و خلاقانه طراحی کرده است. این بسته بندی ها که هر کدام طرحی منحصر به فرد دارند به شکل لب های خندان یا متعجب و یا حتی با سبیل و ریش طراحی شده اند و  از آدامس ها برای نشان دادن دندان هایی سفید استفاد شده است.

 

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 1

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 2

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 3

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 4

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 5

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 6

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 7

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 8

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 9

طرحی خلاقانه برای بسته آدامس - تصویر 10

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه