آلکس گو سئونگ، عکاس مالزیایی با سفر به منطقه یوان یانگ چین، تصاویری بسیار زیبا از شالیزارهای برنج قبل از غروب آفتاب گرفته است.

آلکس گو سئونگ، عکاس مالزیایی با سفر به منطقه یوان یانگ چین، تصاویری بسیار زیبا از شالیزارهای برنج قبل از غروب آفتاب گرفته است.

 

 

 

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 1

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 2

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 3

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 4

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 5

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 6

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 7

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 8

شالیزارهای زیبای برنج در چین - تصویر 9

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه