سگ بی خانمان موجودی ترسناک

ماموران محیط زیست با گزارش مردم منطقه مبنی بر مشاهده موجودی ترسناک به محل رقتند و با این سگ پشمالو مواجه شدند. این سگ که بدلیل موهای کثیف و بلند بدنش به موجودی عجیب و غیر قابل تشخیص تبدیل شده بود پس از تراشیده شدن موهایش به سگی دوست داشتنی تبدیل شد.

 

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 1

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 2

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 3

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 4

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 5

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 6

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 7

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 8

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 9

سگ بی خانمان موجودی ترسناک - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه