سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور

سنگ های مانپوپونور، نام هفت سنگ عظیم الجثه با ارتفاعی بین ۳۰ الی ۴۲ متر در دشت های نزدیک به کوهستان اورال در جمهوری کومی کشور روسیه است که به دلیل شکل ویژه و خاص خود مورد توجه گردشگران در سراسر جهان قرار گرفته است.

سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور

سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور
سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور - تصویر 2
سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور - تصویر 3
سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور
سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور
سنگ های اسرارآمیز مانپوپونور - تصویر 6
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خو�� را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه