ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان

سه شرکت بزرگ به نام های Simmetrico Network ، Arassociati  و AG&P برای نمایشگاه معماری سال 2015 میلان با همکاری هم نمایشگاهی بزرگ برای این رویداد ساخته اند. بیشتر قسمت های این نمایشگاه با شکوه توسط نور طبیعی روشن میشود و معماری زیبا و خلاقانه آن باعث کاهش مصرف انرژی برای تهویه هوای سالن های آن میشود.

 

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 1

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 2

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 3

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 4

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 5

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 6

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 7

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 8

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 9

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 10

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 11

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 12

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 13

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 14

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 15

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 16

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 17

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 18

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 19

ساختمان نمایشگاه معماری 2015 میلان - تصویر 20

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه