زیباترین کتابخانه جهان

کتابخانه کلمنتایمن، یک نمونه زیبا از معماری باروک است که در سال ۱۷۲۲ به عنوان بخشی از دانشگاه ژزوئیت افتتاح شد و بیش از ۲۰۰۰۰ کتاب دارد.
 
 
 
 

این کتابخانه به عنوان زیباترین و باشکوه ترین کتابخانه جهان انتخاب و نقاشی سقف آن توسط جان هایبل انجام شده است. برخی از نسخه های کمیاب تاریخی از این مجموعه برای اسکن به  Google ارسال شده و تنها در کتابخانه گوگل موجود می باشد. این کتابخانه یک گنج نادر و کمتر شناخته شده است.

 

 

 

 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 1
 
 
 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 2
 
کتابخانه
 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 3
 
زیباترین
 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 4
 
 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 5
 
 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 6
 
 
 
زیباترین کتابخانه جهان - تصویر 7

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه