چند سالی است که بالا رفتن سن ازدواج مخصوصا در دختران و مجرد ماندن آنها نگرانی های شدیدی را در جامعه به وجود آورده است. این در حالیست که در جوامع روستایی ما تعداد زیادی ازدواج با دختران زیر سن قانونی مشاهده می شود. افزایش آماری این نوع ازدواج که برخی کارشناسان معتقدند به خاطر ثبت رسمی آن در سالیان اخیر برای مقاصد اقتصادی است موجب شده است که از یک طرف نگرانی مسئولان متوجه ازدواج نکردن دختران باشد و از طرف دیگر زود ازدواج کردن آنها در جوامع روستایی. در جداول زیر فهرست کشورهایی که در آن سن اولی ...

چند سالی است که بالا رفتن سن ازدواج مخصوصا در دختران و مجرد ماندن آنها نگرانی های شدیدی را در جامعه به وجود آورده است. این در حالیست که در جوامع روستایی ما تعداد زیادی ازدواج با دختران زیر سن قانونی مشاهده می شود.

 

 

افزایش آماری این نوع ازدواج که برخی کارشناسان معتقدند به خاطر ثبت رسمی آن در سالیان اخیر برای مقاصد اقتصادی است موجب شده است که از یک طرف نگرانی مسئولان متوجه ازدواج نکردن دختران باشد و از طرف دیگر زود ازدواج کردن آنها در جوامع روستایی
در جداول زیر فهرست کشورهایی که در آن سن اولین ازدواج زنان، پایینتر ویا بالاتر از بقیه جوامع است و همچنین وضعیت منطقه ما آورده شده است.
 
 
 
 
زنان دنیا در چند سالگی ازدواج می کنند؟ - تصویر 1
 
 

پایین ترین سن ازدواج زنان

ردیف کشور سن اولین ازدواج سن قانونی ازدواج زنان
۱ یمن ۱۱ کفایت اجازه والدین
۲ کامرون ۱۲٫۱ کفایت اجازه والدین
۳ نیجر ۱۳٫۶ ۱۵
۴ عربستان ۱۴
۵ نپال ۱۸٫۸ ۱۶
۶ فیلیپین ۱۹٫۳ ۱۵
۷ موزامبیک ۱۸ ۱۵
۸ چاد ۱۸ ۱۶
۹ نیجریه ۲۰ ۱۸
۱۰ توگو ۲۱٫۳

 

 

بالاترین سن ازدواج زنان

ردیف کشور سن اولین ازدواج سن قانونی ازدواج زنان
۱ سوئد ۳۲٫۵ ۱۸، پایین تر با اجازه دادگاه
۲ ایسلند ۳۲ ۱۸، پایین تر با جازه دادگاه
۳ نروژ ۳۱ ۱۸،پایین تر با اجازه دادگاه
۴ آلمان ۳۰ ۱۶و پایین تر با اجازه دادگاه
۵ فنلاند ۳۰ ۱۸
۶ اسپانیا ۲۹٫۸ ۱۶و پایین تر با اجازه والدین
۷ ایتالیا ۲۹٫۷ ۱۶و پایین تر با اجازه دادگاه
۸ فرانسه ۲۹٫۶ ۱۸
۹ چک ۲۹٫۶ ۱۶و پایین تر با اجازه دادگاه
۱۰ پرتغال ۲۹٫۵ ۱۶و پایین تر با اجازه والدین

 

 

وضعیت منطقه

ردیف کشور سن اولین ازدواج سن قانونی ازدواج زنان
۱ عربستان ۱۴ عرفا ۱۸ ولی کمتر از آن بسیار مرسوم است
۲ افغانستان ۲۱ ۱۶
۳ هند ۲۲٫۲ ۱۸،در مناطق مختلف فرق می کند
۴ پاکستان ۲۲٫۸ ۱۶
۵ آذربایجان ۲۳٫۱ ۱۷ ، پایین تر در موارد خاص
۶ ترکیه ۲۳٫۴ ۱۷، پایین تر با جازه دادگاه و والدین
۷ عراق ۲۴ ۱۵
۸ امارات ۲۵  
۹ ایران ۲۶٫۸ ۱۶، پایین تر با اجازه دادگاه ، والدین و عرف منطقه
۱۰ کویت ۲۷ ۱۵

در تصویر زیر میانگین سن ازدواج یعنی تا زمانی که یک جوان بالای ۱۵ سال ترجیح می دهد مجرد بماند نمایان است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه