زخمی شدن پلنگ در برابر خارپشت

نگهبان 26 ساله پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی در حالی که در خیابان قدم می زد ناگهان پلنگ گرسنه ای را می بیند که قصد شکار جوجه تیغی بزرگی را دارد.

 

 

او می گوید این پلنگ گرسنه خیلی سعی کرد تا جوجه تیغی را شکار کند. اما جوجه تیغی با استفاده از امکانات غریزی خود و پرتاب خار به سمت پلنگ او را زخمی کرد و جان سالم به در برد.

 

 

 

زخمی شدن پلنگ در برابر خارپشت - تصویر 1

زخمی شدن پلنگ در برابر خارپشت - تصویر 2

JamNews.ir :::: جام نیوز :::: JamNews.ir

JamNews.ir :::: جام نیوز :::: JamNews.ir

JamNews.ir :::: جام نیوز :::: JamNews.ir

زخمی شدن پلنگ در برابر خارپشت - تصویر 6

زخمی شدن پلنگ در برابر خارپشت - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه