طی یک سال اخیر برخی از جوانان کشور تنها به دلیل مد بودن ریش های خود را بلند می کنند. در بسیاری از ادیان و مذاهب، ریش بخش جدایی ناپذیر هویت یک مرد محسوب می شود. در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد. در برخی مذاهب مسیحیت مردان با تراشیدن و یا نتراشیدن ریش وضعیت تاهل خود را نشان می دهند. در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند.

طی یک سال اخیر برخی از جوانان کشور تنها به دلیل مد بودن ریش های خود را بلند می کنند.

 

 

 

در بسیاری از ادیان و مذاهب، ریش بخش جدایی ناپذیر هویت یک مرد محسوب می شود. در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد. در برخی مذاهب مسیحیت مردان با تراشیدن و یا نتراشیدن ریش وضعیت تاهل خود را نشان می دهند.در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند.

 

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 1

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 2

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 3

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 4

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 5

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 6

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 7

 

 

ریش های عجیب و غریبی که به تازگی مد شده اند - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه