رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی ظاهرا کار دستش می دهد و به او یاد می آموزد که نباید با بزرگ تر از خودش شوخی کند.

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 1

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 2

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 3

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 4

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 5

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 6

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 7

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 8

 

رویارویی بچه فیل جسور با بوفالوی عصبانی - تصویر 9

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه