کمپانی خودروسازی رنو تصاویری از محصول مفهومی جدید خود با نام (Coupe C) که ظاهری متفاوت نسبت به محصولات دیگرش دارد را منتشر کرد.

کمپانی خودروسازی رنو تصاویری از محصول مفهومی جدید خود با نام (Coupe C) که ظاهری متفاوت نسبت به محصولات دیگرش دارد را منتشر کرد.

 

 

 

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 1

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 2

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 3

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 4

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 5

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 6

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 7

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 8

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 9

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 10

رونمایی رنو از یک خودروی عجیب - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه