دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن

ساکنین روستای تگالالانگ در بالی اندونزی سالی دو بار برای رویارویی با شیطان آماده میشوند. طبق سنت و رسم و رسوم قدیمی در این روستا ، مردم اعتقاد دارند که جوانتر ها در این مراسم عجیب با رنگ آمیزی بدن و صورت خود و رفت و آمد در طول روستا  میتوانند ارواح شیطانی را از روستا و مردم آن دور نگاه دارند.

 

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 1

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 2

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 3

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 4

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 5

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 6

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 7

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 8

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 9

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 10

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 11

دفع شیطان با رنگ آمیزی بدن - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه