دستار عجیب مرد هندی

آوتار سینگ مائونی، پیرو آئین سیک در هند، بزرگترین و سنگین ترین دستار هندی جهان را بر سر دارد. به سر داشتن این دستار سنگین موجب شده است تا آوتار به یکی از مورد احترام ترین وعاظ آئین سیک در پنجاب تبدیل شود. 

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 1

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 2

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 3

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 4

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 5

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 6

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 7

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 8

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 9

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 10

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 11

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 12

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 13

 

دستار عجیب مرد هندی - تصویر 14

 
دستار عجیب مرد هندی - تصویر 15
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه