دردسر های پدر و مادر بودن

همانطور که همه ما میدانیم تشکیل خانواده و بزرگ کردن فرزندان هیچگاه مثل قدم زدن در پارک ساده نیست. این تصاویر را دانیل گوئنتر عکاسی کرده است. او در این سری از عکس هایش سناریو های طنزی را به تصویر میکشد. دردسر هایی که برای پدر و مادر های جوان عادی است.

 

 

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

دردسر های پدر و مادر بودن

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه