خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته

یک طراح گرافیک ترک به نام تولگا گیرگین به خوش نویسی معنی دیگری داده است. او نوشته هایش را بصورت سه بعدی نقاشی میکند. نوشته های او به گونه ای روی کاغد نقش میبندند که گویی از صفحه جدا هستند. او برای این کار از خطای دید انسان کمک میگیرد.

 

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 1

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 2

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 3

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 4

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 5

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 6

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 7

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 8

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 9

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 10

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 11

خوشنویسی سه بعدی به سبک برجسته - تصویر 12

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه