خلاقیت در خط‌ کشی عابر پیاده

هنرمندان ایده محور در جلب توجه مخاطبین خود در بسیاری عرصه‌ها هنر خود را به نمایش می‌گذارند.

در این تصاویر خیابان‌هایی را می‌بینیم که برای افزایش توجه عابرین به خط‌کشی ‌عابر پیاده  و همچنین به نمایش گذاشتن ایده‌ هنرمند طرح‌هایی خلاقانه‌ در خیابان‌ها کشیده ‌شده‌ است.

 

خلاقیت در خط‌ کشی عابر پیاده - تصویر 1

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه