هر کسی نمی تواند بهترین دوست شما باشد دوست خوب بودن و همچنین دوست خوب داشتن شرایط خاص خودش را دارد هر کسی را که در زندگی روزمره با آن سرو کار داریم نمی توان دوست خوب دانست برخی از صفت های دوست خوب در زیر آمده است :

خصوصیات دوست خوب بودن

خصوصیات دوست خوب بودن

هر کسی نمی تواند بهترین دوست شما باشد دوست خوب بودن و همچنین دوست خوب داشتن شرایط خاص خودش را دارد هر کسی را که در زندگی روزمره با آن سرو کار داریم نمی توان دوست خوب دانست برخی از صفت های دوست خوب در زیر آمده است :

۱. درباره ی یکدیگر قضاوت نکنید

دوستان خوب دوستانی هستند که یکدیگر را قضاوت نکنند . دوست واقعی شما نباید در شرایط مختلف راجع به شما قضاوت اشتباه کند چون شما را به خوبی می شناسد و همانطور که هستید شما را پذیرفته است .

۲٫ بدون قید و شرط مراقب یکدیگر با شید

دوستان واقعی بدون قید و شرط پشتیبان و مراقب یکدیگر هستند پس زمانی که متوجه شدید در همه ی شرایطتان می توانید روی دوستتان حساب کنید بدانید که او بهترین دوست و دوست واقعی شما است.

۳. رازهای یکدیگر را نگه دارید

زمانی که رازهایتان را با دوستانتان در میان می گذارید از آنها می خواهید که آن را حفظ کنند هرچقدر که آن موضوع پیش پا افتاده باشد.

۴٫ همدیگر را تشویق کنید

دوستان خوب یکدیگر را برای رسیدن به خاسته هایشان در زندگی تشویق می کنند و به هم انرژی مثبت می دهند. دوست خوب همیشه به فکر شماست و به شما در راه رسیدن به هدف و موفقیتتان کمک می کند و همیشه به فکر خوشحالی و هیجان شماست زمانی که به اهدافتان می رسید و موفق می شوید.

۵٫ شوخی های خصوصی با هم داشته باشید

باعث خوشحالی و شادی یکدیگر شوید همزمان به مسایل خودتان که دیگران از آن بی خبرند بخندید و با هم شادیتان را تقسیم کنید.

۶٫ باهم احساس راحتی کنید

همیشه و در هر شرایطی با هم احساس راحتی کنید هیچگاه از یکدیگر چیزی را پنهان نکنید.

گردآوری و ترجمه : تهران۹۸

منبع : www.magforwomen.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه