خانه ها در لبه پرتگاه

خانه های مسکونی احداث شده در لبه های پرتگاه ها همواره مورد تهدید حوادث مختلف از جمله رانش و سیلابها هستند.

 

 

 

خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 1

 

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 2

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 3

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 4

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 5

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 6

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 7

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 8

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 9

تصاویر

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 10

تصویر

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 11

عکس جالب

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 12

عکس خانه

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 13

خانه

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 14

پرتگاه

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 15

خانه ها در لبه پرتگاه

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 16

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 17

 

 • خانه ها در لبه پرتگاه - تصویر 18

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه