جشن آب بازی در تایلند

مردم تایلند معتقدند آب مظهر پاکی و روشنائی است و بدبختی و نکبت را از جامعه دور می کند و لذا در آغاز سال نو باید به یکدیگر آب بپاشیم. در جشن آب پاشی ،در تمام سطح کشور، مردم اعم از پیر و جوان؛کودک و بزرگسال با شلنگ ،تلمبه، سطل و تفنگ های آب پاش یکدیگر را خیس می کنند و گاهی نیز پودری که به صورت خمیری رقیق در آورده اند را به صورت یکدیگر می مالند و مناظر جالب و شادی را خلق می کنند. جالب اینجاست که تمام مردم تایلند حتی مسئولین رده اول نیز در این جشن شرکت می‌کنند.
 
 
 
 


جشن آب بازی در تایلند - تصویر 1

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 2

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 3

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 4

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 5

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 6

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 7

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 8

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 9

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 10

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 11

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 12

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 13

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 14

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 15

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 16

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 17

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 18

جشن آب بازی در تایلند - تصویر 19

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه